มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

ไทยศึกษา เล่ม 2: นิราศมหายุทธ์ นิราศอัตชีวประวัติของจันท์ ศุขมา บันทึกความทรงจำของทหารอาสาในสงครามโลกครั้งที่ 1

ไทยศึกษา เล่ม 2: นิราศมหายุทธ์ นิราศอัตชีวประวัติของจันท์ ศุขมา บันทึกความทรงจำของทหารอาสาในสงครามโลกครั้งที่ 1

ISBN: 974-94385-7-4
พิมพ์ครั้งที่ 2 ..2550
ภาษาไทย หนังสือแจกฟรี


ผู้แต่ง: จันท์ ศุขมา
บรรณาธิการ: อรอนงค์ อินทรจิตร

รายละเอียด: บทร้อยกรองในรูปแบบของนิราศ ซึ่งผู้แต่งมีส่วนร่วมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เพื่อให้เกิดจินตนาการและความคิดต่อเหตุการณ์ในขณะนั้น

หมายเหตุ: ขอรับแจกได้ไม่เกินคนละ 1 เล่ม โดยส่งแสตมป์เป็นค่าจัดส่ง 20 บาทมายังมูลนิธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจำนวน 20 บาท หรือสามารถหาอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติ


กลับด้านบน