มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

คู่มือการจัดการช่วยเหลือเหยื่อจากปัญหาการใช้แรงงานเด็ก

คู่มือการจัดการช่วยเหลือเหยื่อจากปัญหาการใช้แรงงานเด็ก

ISBN: 974-90104-1-8
พิมพ์ครั้งที่ 1 ..2544
ภาษาไทย - หนังสือแจกฟรี


ผู้แต่ง: มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์
รายละเอียด: แนวทางการช่วยเหลือและกรณีศึกษาเหยื่อเด็กจากปัญหาการใช้แรงงาน


หมายเหตุ: แจกสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้แรงงานเด็ก หรือสามารถหาอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติ


กลับด้านบน