มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

เรื่องของผู้ชายจากสายด่วนสุภาพบุรุษ

เรื่องของผู้ชายจากสายด่วนสุภาพบุรุษ

ISBN: 974-8387-15-1
พิมพ์ครั้งที่ 1 ..2543
ภาษาไทย ราคา 150 บาท


ผู้แต่ง: อรอนงค์ อินทรจิตร และ นรินทร์ กรินชัย
รายละเอียด: คำนิยมจากนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี, คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี, ดร.สายสุรี จุติกุล และคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์, กรณีศึกษาผู้ชายที่ก่อเหตุความรุนแรงในครอบครัว, ทำไมต้องข่มขืนและฆ่า, โรคแม่ทำ พ่อไม่ได้ทำ, ทำไมผมต้องตีเมีย, ผมถูกกระทำ


หมายเหตุ: สั่งซื้อโดยตรงที่มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์


กลับด้านบน