มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำเอชไอวี/เอดส์ เล่ม 1 / Hotline Techniques in HIV/AIDS Counselling Volume I

เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำเอชไอวี/เอดส์ เล่ม 1 / Hotline Techniques in HIV/AIDS Counselling  Volume I

ISBN: 974-88675-5-2
พิมพ์ครั้งที่ 4 ..2554 (ปกสีฟ้าเข้ม)
ภาษาไทย 

ผู้แต่ง: อรอนงค์ อินทรจิตร และ นรินทร์ กรินชัย
รายละเอียด: พื้นฐานการให้คำปรึกษาแนะนำเอชไอวี/เอดส์, กระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำเอชไอวี/เอดส์, การให้คำปรึกษาแนะนำก่อนการตรวจเลือดเอชไอวี, การให้คำปรึกษาแนะนำหลังการตรวจเลือดเอชไอวี, การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการป้องกัน, การให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับคู่, การตรวจสอบเลือดเอชไอวี, จำเป็นเพียงใดในการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ในร่างกาย

หมายเหตุหนังสือเล่มนี้แจกสำหรับนักวิชาชีพที่ทำงานด้านเอชไอวี/เอดส์และผ่านการฝึกอบรมจากมูลนิธิเท่านั้น ท่านสามารถหาอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติ


กลับด้านบน