มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำเอชไอวี/เอดส์ เล่ม 2 / Hotline Techniques in HIV/AIDS Counselling Volume II

เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำเอชไอวี/เอดส์ เล่ม 2 / Hotline Techniques in HIV/AIDS Counselling  Volume II

ISBN: 974-89270-0-8
พิมพ์ครั้งที่ 3 ..2538 (ปกสีม่วง)
ภาษาไทย ราคา 120 บาท

ผู้แต่ง: อรอนงค์ อินทรจิตร และ นรินทร์ กรินชัย
รายละเอียด: การให้คำปรึกษาแนะนำครอบครัวเอดส์, การให้คำปรึกษาแนะนำสนับสนุนต่อเนื่อง, การให้คำปรึกษาแนะนำแม่และเด็ก, การทำกลุ่มบำบัด, โรคเอดส์กับเสรีภาพทางเพศ, โรคเอดส์กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศ, เอดส์กับการมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพดี, เรื่องของเอดส์สำหรับสื่อมวลชน

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว สามารถหาอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติ


กลับด้านบน