มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำเอชไอวี/เอดส์ เล่ม 3 / Hotline Techniques in HIV/AIDS Counselling Volume III

เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำเอชไอวี/เอดส์ เล่ม 3 / Hotline Techniques in HIV/AIDS Counselling  Volume III

ISBN: 974-8387-00-3
พิมพ์ครั้งที่ 1 ..2540 (ปกสีเลือดหมู)
ภาษาไทย ราคา 140 บาท

ผู้แต่ง: อรอนงค์ อินทรจิตร และ นรินทร์ กรินชัย
รายละเอียด: การให้คำปรึกษาแนะนำเอชไอวี/เอดส์ช่วงสุดท้าย, การให้บริการดูแลโดยครอบครัวและชุมชน, ครอบครัวบำบัด, การให้คำปรึกษาแนะนำก่อนการสูญเสีย, การให้คำปรึกษาแนะนำผู้สูญเสีย, การให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ, เกิดแล้วต้องตายแน่, การเตรียมตัวตายให้ผู้ป่วยเอดส์

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว สามารถหาอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติ


กลับด้านบน