มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

การให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ / Hotline Telephone Counseling

การให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ / Hotline Telephone Counseling

ISBN: 944-88711-2-6
พิมพ์ครั้งที่ 1..2538
ภาษาไทย ราคา 500 บาท

ผู้แต่ง: อรอนงค์ อินทรจิตร และ นรินทร์ กรินชัย
รายละเอียด: ทฤษฎีพื้นฐานสำหรับการให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์, เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์, กระบวนการปรอทอารมณ์, ผู้ใช้บริการปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์, ผู้ให้บริการปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์, แบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความพร้อมของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการทางโทรศัพท์

หมายเหตุ: จำหน่ายให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์เท่านั้น


กลับด้านบน