มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

ผู้หญิงในบ้านของวันพรุ่งนี้ เล่ม 1: โลกของผู้หญิงติดเอดส์

ผู้หญิงในบ้านของวันพรุ่งนี้  เล่ม 1: โลกของผู้หญิงติดเอดส์

ISBN: 974-8387-01-1
พิมพ์ครั้งที่ 1 ..2542
ภาษาไทย ราคา 120 บาท

ผู้แต่ง: อรอนงค์ อินทรจิตร และ นรินทร์ กรินชัย
รายละเอียดบ้านของวันพรุ่งนี้โดยมูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ที่เชียงใหม่, กรณีศึกษาสาวสิบสามที่ถูกล่อลวงมาขายบริการ, กรณีศึกษาหญิงไทยภูเขาที่ถูกล่อลวงมาขายบริการ, กรณีศึกษาหญิงสาวจากพม่าที่ถูกล่อลวงมาขายบริการ, กรณีศึกษาหญิงสาวจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ถูกล่อลวงมาขายบริการ 


หมายเหตุ: สั่งซื้อโดยตรงที่มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์


กลับด้านบน