มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

อยู่อย่างไรไม่กลัวเอดส์ / How To Live With AIDS Without Fear

อยู่อย่างไรไม่กลัวเอดส์ / How To Live With AIDS Without Fear

ISBN: 974-89069-7-3
พิมพ์ครั้งที่ 1 ..2536
ภาษาไทย ราคา 30 บาท

ผู้แต่ง: นรินทร์ กรินชัย
รายละเอียด: แนวทางการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว สามารถหาอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติ


กลับด้านบน