มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

ฮอทไลน์สายเอดส์ / AIDS Hotline: Questions and Answers

ฮอทไลน์สายเอดส์ / AIDS Hotline: Questions and Answers

ISBN: 974-8387-14-3
พิมพ์ครั้งที่ 1 ..2543
ภาษาไทย - หนังสือแจกฟรี


ผู้แต่ง: อรอนงค์ อินทรจิตร และ นรินทร์ กรินชัย
รายละเอียด: คำถามและคำตอบที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคเอดส์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว สามารถหาอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติ


กลับด้านบน