มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

ฮอทไลน์วีเมนส์ แมกกาซีน เล่ม 4 / Hotline Women's Magazine Volume IV

ฮอทไลน์วีเมนส์ แมกกาซีน เล่ม 4 / Hotline Women's Magazine  Volume IV

ISBN: 0857-6343
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2531
ภาษาไทย 

ผู้แต่ง: มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์
รายละเอียด: สัมภาษณ์เรื่องทฤษฎีเกย์, เขาหาว่าผมเป็นเกย์, เมื่อผมแปลงเพศ เป็นต้น

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว สามารถหาอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติ


กลับด้านบน