มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

คู่ใจดีเจ / Radio Hotline

คู่ใจดีเจ / Radio Hotline

ISBN: 974-89008-3-5
พิมพ์ครั้งที่ 1..2537
ภาษาไทย ราคา 120 บาท

ผู้แต่ง: อรอนงค์ อินทรจิตร และ นรินทร์ กรินชัย
รายละเอียด: เทคนิคของนักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแนะนำทางวิทยุ, กระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำ, ทักษะสำคัญสำหรับการให้ปรึกษาแนะนำทางวิทยุ , ข้อแนะนำสำหรับผู้ประกาศวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว สามารถหาอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติ


กลับด้านบน