มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

ข่มขืน ขื่นขม / Rape and Sexual Abuse in Thai Society: A Hotline Study

ข่มขืน ขื่นขม / Rape and Sexual Abuse in Thai Society: A Hotline Study

ISBN: 974-8387-08-9
พิมพ์ครั้งที่ 1 ..2543
ภาษาไทย ราคา 140 บาท


ผู้แต่ง: อรอนงค์ อินทรจิตร และ นรินทร์ กรินชัย
รายละเอียด: ความหมายของความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย, กรณีศึกษาเหตุเกิดจากคนแปลกหน้า, กรณีศึกษาเหตุเกิดจากคนรู้จัก, กระบวนการช่วยเหลือของนักจิตวิทยาและนักวิชาชีพอื่นกรณีเหยื่อหญิงถูกรุมโทรม, ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่


หมายเหตุ: สั่งซื้อโดยตรงที่มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์


กลับด้านบน