มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

24 มีนาคม 2562
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

"สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง 

ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล

ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน

ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง"

 


กลับด้านบน