มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
กลัวว่าจะติดhiv

คือว่ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยาง 2-3คนค่ะมีโอกาสจะติดhivมั้ยถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เป็น

Pee
chaninat3853@gmail.com
27 ตุลาคม 2562 18:27

คุณพี การที่คนคนหนึ่งจะติดเช้ือเอชไอวี ติดได้กรณีทีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดติดเช้ือเอออชไอวี แและมามีเพศสัมพ้นธ์กับอีกคนหนึ่งโดยไม่ได้ป้องกัน หรือไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ น่ันคือ เช้ือเอชไอวีติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นหลัก และการที่จะรู้ว่าติดเช้ือเอชไอวีหรือไม่ หลังจากมีเพศสัมพันธกับคนที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาของเราโดยตรงแล้ว ควรไปตรวจเลือดเอชไอวีหลังจาก สามเดือนผ่านไปเพื่อความแน่ใจ (ระหว่างนี้ไม่ควรจะมีเพศสัมพันธ์กับใครอีกจนกว่าจะมีผลเลือดของตัวเรา) แต่ท่ีสภากาชาติไไไทย สามารตรวจได้หลังจากมีเพศัมพนธ์ผ่านไปสองสัปดาห์แล้ว เพราะฉะนั่นที่ถามไปว่าเสี่ยงไหม เสี่ยงค่ะ และหลังจากมีเศมัมพนธ์ผ่านไปแล้วสามเดือน แนะนำให้ไปตรวจเลือที่โรงพยาบาลใกล้บ้านกันทุกคนค่ะ

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
28 ตุลาคม 2562 11:39
Post อันดับที่ 1

ตอบกระทู้


กลับด้านบน