มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนประจำเดือนมา

สวัสดีครับผมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนก่อนวันที่ประจำเดือนของแฟนผมจะมาประมาณ 1-2 วัน ปกติเดือนที่แล้ว(21-22พ.ย.62)แฟนผมเป็นประจำเดือนแล้วประจำเดือนมาตรงเวลาตลอดจนวันที่ 18-19 นี้(18-19ธค.62)ผมได้มีเพศสัมพันธ์กับแฟนแล้วแล้ววันที่20นี้จนถึงปัจจุบัน(20-21ธ.ค.62)แฟนผมยังไม่เป็นประจำเดือนเป็นไปได้ไหมครับที่จะท้อง(ตอนมีเพศสัมพันธ์ใส่ถุงยางทุกครั้งครับ)ช่วงนี้แฟนผมเครียดเนื่องจากประจำเดือนมาไม่ตรงเวลาจนวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 13:00-15:00(21 ธ.ค.62) แฟนผมมีอาการปวดหัวไมเกรนหรือถ้าประจำเดือนเลื่อนจะเลื่อนไปประมาณกี่วันครับ

Pittapon Ponpipat
pittapon30@gmail.com
21 ธันวาคม 2562 22:22

เพิ่มเติมครับปกติแล้วแฟนผมจะมีอาการปวดหลังก่อนและในช่วงที่ประจำเดือนมาประมาณ2-3วันซึ่งวันที่18นี้ (18ธค62 วันที่ีมีเพศสันพันธ์กับแฟน) เธอมีอาการปวดหลังอยู่แต่พอวันที่20-21 นี้เธอไม่มีอาการปวดหลังแล้วแฟนผมมีโอกาสทองไหมครับ?

Pittapon Ponpipat
21 ธันวาคม 2562 23:18
Post อันดับที่ 1

คุณ Pittapon ช่วงที่มีเพศสัมพันธ์โดยะ์ไม่ท้องหรือช่วงปลอดภัยคือ ช่วง 7 หน้า 7 หลัง ของวันที่ประจำเดือนมา เช่น ประจำเดือนมาวันที่ 1 ของเดือน ชวงปลอดภีบ 7 หน้าคือ นับย้อนไป วันที่ 1, 30,29,28,27,26,25 ส่วน 7 หลังคือวันที่ 1, 2,3,4,5,6, 7 นีืคือช่วงปลอดภัยที่จะไม่ต้้งครรภ์ โดยเฉพาะเม่ือคุณใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง นับว่าเป็นเคร่ืองมือป้องกันที่ดี จึงไม่น่าจะมีโอกาสท้อง ปกติผู้หญิงในวัยไม่ถึงสามสิบปี ประจำเดือนมักมาไม่ปกติขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้หญิง อาการวิตกกังวล เครียดอาจเปนสาเหตุให้ประจำเดือนคลาดเคล่ือน ปกติ ประจำเดือนมาทุก 28 วั ัน จึงเหมือนกับประจำเดือนมาเร็วกว่ากำหนด 2 วัน ซ่ึงช่วง 7 หน้า 7 หลังปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์ ถึงวันนี้ ประจำเดือนเธอคงจะมาแล้ว รอดูอีกสักพักนะ

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
22 ธันวาคม 2562 13:26
Post อันดับที่ 2

ตอบกระทู้


กลับด้านบน