มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ฉันตั้งครรภ์และยังไม่พร้อมที่ เนื่องจากกลัวว่าจะไม่สามารถเลี้ยงเค้าได้ดี เพราะฉันมีภาระที่ต้องผ่อนรถและรายจ่ายอื่นๆ และตัวดิฉันก็ป้องกันด้วยการทานยาคุมกำเนิดอีกด้วย

วารุณี
if_mybaby@hotmail.com
28 สิงหาคม 2562 11:20

คุณวารุณี เข้าใจนะว่า คุณกำลังสับสนใจในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ ุคุณบอกว่าคุณไม่พร้อม ด้วยเหตุผลที่เล่าไป แต่คุณไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรต่อไป ทั้งไม่ได้ปรึกษาว่าจะให้แนะนำเรื่องอะไร คุณไม่ได้บอกว่าต้องการอะไร นี่เป็นเรื่องของชีวิตน้อย ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น จะให้ดิฉันเดาว่าคุณต้องการอย่างนั้นอ่ย่างนี้ นักวิชาชีพจะไม่นำตัวเองหรือความคิดเห็นเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำของคุณ หรือบอกคุณว่าจะทำอะไร กรณีนี้คุณต้องเป็นคนถามและพูดออกมา เราจึงจะตอบคุณได้ ส่วนในประโยคสุดท้ายที่คุณ บอกว่คุณได้ป้องกันด้วยการทานยาคุมกำเนิดอีกด้วย หมายความว่า คุณเกรงว่า การกินยาคุมกำเนิดจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อเด็กในครรภ์ใช่ไหม กรณีนี้ขอแนะนำให้ไปคุยกับสุูติ-นารีแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยตรง คุณจะไได้คำตอบที่ชัดเจนกว่า และหากพอจะมีเวลา ช่วยอ่านคำถามของผู้ที่ปรึกษามาในคอลัมภ์นี้ก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจจะเป็นคำถามที่ตรงกับคุณด้วยแล้วค่อย ๆ คิดพิจารณา

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
29 สิงหาคม 2562 11:41
Post อันดับที่ 1

ตอบกระทู้


กลับด้านบน