มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
ติดเชื้อ HIV แล้วตั้งครรภ์

ติดเชื้อ HIV แล้วตั้งครรภ์ ตอนนี้อายุ39ปีย่าง40ปี ความวิตกกังวลหลายอย่างมากและการเงินลำบาก หาเช้ากินค่ำ ..ไม่อยากให้เด็กเกิดมาค่ะ

น.ส.ธันยาลัคน์
Chelongnue@gmail.com
29 ตุลาคม 2562 14:18

คุณธันยาลัคน์ที่เล่าไป เข้าใจว่า เพราะคุณติดเช้ือเอชไอวี จึงเกรงว่าลูกเกิดมาแล้วจะติดเช้ือเอชไอวีจากคุณด้วย แต่การทีคุณติดเช้ือไม่ได้หมายความว่า ลูกของคุณจะติดเอชไอวีไปด้วย การจะรู้ว่าตัวคุณ หรือลูกของคุณจะติดเชือเอชไอวีหรือไม่ ก็โดยการไปตรวจเลือด ซึ่งของคุณได้ไปรวจมาหรือยัง ช่วงการฝากครรภ์ คุณได้ตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือเอชไอวีอีกครั้งหรือไม่ ที่ผ่านมาคุณเคยตั้งครรภ์บุตรก่อนคนนี้หรือไม่ และลูกคุณติดเช้ือหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การที่คุณติดเช้ือ หรือ ลูกกอนหน้านี้ติดเช้ืออ ไม่ได้หมายความว่าลูกใน้องขณะนี้จะต้องติดเอชไอวไปด้วย โดเฉพาะ ถ้าคุณไปตรวจท้องที่โรงพยาบาลเดิมอีกคร้ง ตามที่แพทย์/พยาบาลนัดหมาย คุณต้องถามแพทย์พยาบาลว่า ในฐานะที่เป็นผู้ติดเช้ือเอชไอวี และกำลังตั้งครรภ์ คุณต้องการจะเขาโครงการกินยาป้องกันการติดเช้ือของเด็ในครรภ์ ซึ่งทำให้โอกาสที่เด็กจะติดเช้ือมีน้อยมาก หรือไม่มีเลย โครงการนี้อยูภายใต้พระอุปถัมภ์ของพระองค์โสม มั้งแต่เมื่อเกือบ 20 ปีก่อน และยังดำเนินอยู่ แนะนำให้คุณขอเข้าโครงการกับแพทย์พยาบาลที่คุณากท้อง หากเขาไม่มี ให้คุณติดต่อสภากาชาดไทยทีมีอยูในแต่ละจัหวัด ส่วนที่กรุงเพฯตั้งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาฯ ให้คุณไปติดต่อขอเข้าโครงการกินยาห้องกันเด็กในครรภ์ที่แม่เป็นผู้ติดเช้ือเอดส์ ก็เข้าใจ่า ปัจจุบันการใช้ชิีวิต ยากลำบาก แต่การมีลูกเป็นกำลังใจ เป็นควมหวังของพ่อแม่ทุกคน ลุกไม่ได้มีความผิดอะไร ให้โอกาสเขาก็เหมือนให้โอกาสตัวเอง ปัจจุบันเริ่มมีตัวยาหลายชนิดที่นำมาใช้กับผู้ติดเอดส์ ทำให้มีชีวิตยืนนาน หากคุณดูแลตัวให้ดีโอกาสจะได้รับการรักษาก็มี รวมทั้งลูกและสามีคุณด้วย เพราะฉะนั้นอย่าท้อ ตอนนี้รัฐ มีโครงการให้ความช่วยเหลือบุตรแลกเกิดหลายด้าน ซึ่งคุณสามรถถามหาความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลที่คุณไปรับกาารักษา ว่ามีอะไรบ้าง เริ่มจาก โทร 1300 ก็ได้ ถามเขาเร่ืองเด็กแรกเกิด รัฐจะช่วยอะไรบ้าง ได้ยินว่าไ้เงินรายเดือน และได้นมให้เด็กแรกเกิดจน หนึึ่ง ขวบ แม่ติดเช้ือเอชไอวีก็มีเงินชวยเหลือนะ อยากให้เร่ิมหาคามช่ยเหลือจะดีกว่า แต่ละโรงพยาบาลใกล้บ้านก็สนับสนุนนมเด็กด้วย ลองไตร่ตรองดู ขอให้คิดดี พูดดี ทำดีแล้วชีวิตก็จะมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามานะ

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
30 ตุลาคม 2562 10:18
Post อันดับที่ 1

ตอบกระทู้


กลับด้านบน