มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
ทำแท้ง

ตัดสินใจที่จะทำแท้ง ทำอย่างไรได้บ้างครับ

ธนกฤต
prakong.p1968@gmail.com
17 ธันวาคม 2562 20:09

คุณบอกว่า "ตัดสินใจที่จะทำแท้ง" ใครคือคนตัดสินใจคะ ถึงหญิงชายจะจดทะเบียนสมรสแล้ว ฝ่ายชายก็ยังไม่มีสิทธ์ที่จะตัดสินใจตามลำพัง เพราะผู้หญิงเป็นฝ่ายอุ้มท้อง การพูดคุยกันแล้ว สุดท้ายฝ่ายหญิงก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจ แม้จะตรงข้ามกับพ่อเด็ก โดยเฉพาะในกรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อมและความเห็นไม่ตรงกัน ฝ่ายหญิงมีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่าฝ่ายชาย และเพ่ือความยุติธรรมสำหรับคู่กรณีหญิงชายและเด็ก การพูดคุยเจรจาต่อรองควรมีนักวิชาชีพอยู่ด้วย เพ่ือปกป้องสิทธิเด็ก และปกป้องสิทธิสตรี เนื่องจากการทำแท้ง ตามกฎหมายระบุเป็นความผิด ซึ่งมีข้อยกเว้นที่ผู้หญิงจะทำแท้งได้กรณี ผู้หญิงถูกข่มขืนและตั้งครรภ์ และอีกกรณีหนึ่งคือ การตั้งครรภ์ครั้งนี้มีผลต่อสุขภาพของผู้ตั้งครรภ์อย่างรุนแรง และหรือเด็กในครรภ์เม่ือเกิดมาจะมีปัญหาต่อสุขภาพของเด็กอย่างรุนแรงด้วยเช่นกัน กรณีของคุณธนกฤต อยากให้พาฝ่ายหญิงไปรับการตรวจ และปรึกษากับ สูติ-นารีแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน กรือโรงพยาบาลที่เธอเป็นคนไข้ประจำจะแน่นอนที่สุด

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
20 ธันวาคม 2562 15:45
Post อันดับที่ 1

ตอบกระทู้


กลับด้านบน