มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
ท้องไม่พร้อม

เคยท้องมาแล้ว1คน ตอนนั้นทะเลาะกับครอบครัวหนักเลยค่ะ ตอนนี้เหตุการณ์ซ้ำรอย ท้องประมาณ5-6เดือน ต้องการเอาออกเพราะไม่อยากมีปัญหากับทางบ้านและไม่พร้อม ทำยังไงดีคะ

8 มีนาคม 2562 22:47

Modmod020640@gmail.com
10 มีนาคม 2562 16:38
Post อันดับที่ 1

หนู มีเรื่องราวมากมายในโลกนี้ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่มันก็เกิด บ่อยคร้ังยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เหมือนกับว่าผู้คนมากมายยังไม่จดจำบทเรียน และมิได้ตระหนักในผลลัพย์ที่ตามมาจากเหตุการณ์นั้น ๆ แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดีร้ายขนาดไหน เราต่างต้องเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านความทุกข์สุขน้ันไปให้ได้ แม้พ่อแม่จะเคยห้ามปรามดุว่า เราจะไต้โต้เถียงด้ือรั้นครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราไม่อยากจะเดินผ่านเส้นทางเดิม แต่ ก็เป็นส่ิงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เม่ือใครได้ทำอะไไว้ ย่อมจะต้องได้รับผลแห่งการกระทำนั้นเสมอ กรณีของหนู เคยเกิดเร่ืองที่ทำให้ทั้งตัวเอง และพ่อแ่เสียใจผิดหวังในความด้ือรั้น สุดท้ายเราก็ปล่อยให้เกิดเร่ืองขึ้นอีก และแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเช่นไร คุณหนูจะทำอะไรไว้ พ่อแม่ก็คือพ่อแม่ ไม่มีทางจะเปลี่ยนใจไปจากลูกได้ ไม่มีวันที่พ่อแม่จะทำร้ายลูกได้ลงคอ เพาะฉะน้นถึงหนูจะกลัวพ่อแม่ไม่อยากมีเร่ืองเถียงโต้แย้งกับท่าน แต่เม่ือเราเป็ฯลูก ได้กระทำการในส่ิงที่พ่อแม่ห้ามปราม หน้าที่ความรับผิดชอบของงหนูคือ กราบขอโทษพ่อแม่ที่หนูด้ือรั้น และขอให้ท่านช่วยชี้ทางว่าาหนูควรทำเช่นไร ทีผ่านมาเคยเอาเด็กออกแล้ว และเราคงไม่อยากจะให้เกิดเรืองเหมือนเดิมที่ร้ายแรงเช่นการกำจัดเด็กออกจากชีวิตของเรา หนูสามารถจะยอมรับผิดกับพ่อแม่และขอโอกาสให้หนูยุติการทำบาปเพียงที่ผ่านมา ตอนนี้ ขอให้ตั้งใจในการเผชิญกับปัญหาอย่างกล้าหาญ หนูจะได้จดจำเร่ืองราวครั้งนี้ไว้เป็นบทเรียนต่อไป และแสดงความรับผิดชอบด้วยการเลี้ยงดูลูกของหนูเองต่อไปด้วยตัวหนูเอง คิดอย่างไร ทำได้ไหม ท้องขนาดนี้ พร้อมจะคลอดออกมาเป็นคนคนหนึ่งแล้ว ไม่สามารถจะเอาออกหรือทำลายชีวิตคนคนหน่ึงได้อย่างที่ผ่านมา เพราะมันเสี่ยงกับชีวิตหนูด้วยเช่นกัน ซึ่งน่ากลัวกว่าการจะต้องถูกพ่่อแม่ดุด่าว่ากล่าว เร่ืองที่หนูคิดจะทำบาปเป็นเร่ืองร้ายแรงกว่าการถูกพ่อแม่ตำหนิหรือด่าว่ามาก เพราะพ่อแม่ดุด่าทุบตี ไม่นานก็หายเจ็บ แต่ความรู้สึกผิดจากการกระทำของตนเองอาจเป็นบาดแผลที่ติดตัวติดใจเราไปตลอดชิวิตได้นะ ถามว่าทำอย่างไรดี แนะนำให้อ่านคำตอบมากมายที่มีคนเขียนมาปรึกษาเร่ืองที่ท้องไม่พร้อม ซึ่งสรุปท้ายคือเม่ือเราไม่พร้อม มีพ่อแม่หญิงชายอีกมากมายที่มีลูกเองไม่ได้ และต้องการลูกไปเลี้ยง ซึ่งหนูสามารถจะทำตามที่ได้แนะนำ เร่ิมจาก อ่านข้อมูลทั้งงหมดนี้ แล้วคุยกับพ่อแม่ ขอโอกาสท่านในการอุ้มท้องจนครบเก้าเดือน ระหว่างนี้ ติดต่่่่่อหน่วยงาน 1300 หรือ หน่วยงานเอกชนเ เข่น บ้านพักฉุกเฉิน 02 929 2222 เพื่อจะส่งเด็กให้ครอบครัวที่ต้องอการรับเลี้ยงเด็กเป็นลูกต่อไป ซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะไม่ได้พบเห็นลูกคนนี้ต่อไปเพราะเขาก็จะดำเนินชิวิตกับครอบครัวที่กำลังรอเขาอยู่ พอจะมองเห็นทางออกไหม เช่ือว่าพ่อแม่หนูจะดีใจที่หนูไม่ต้องทำบาปกับเด็กต่อไปนะคะ ที่อยากให้ข้อคิดคือ ชีวิตคนเรานั้น มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดหรือเห็นหรอกนะ ยังมีรายละเอียดมากมายที่รอการสะสางจากเราอยู่ หากเราด่วนตัดสินใจทำเร่ือนี้อย่างง่า ๆ ก้จะมีโจทย์รอเราอยู่ข้างหน้าให้แก้ไข และคงจะยากกว่าที่ผ่านมา อย่าหนีปัญหาเรียนรู้ในการป้องกัน แก้ไข เพ่ือเตรียมตัวเตรียมใจเผชิญกับปัญหาข้างหน้าต่อไป ขอให้โชคดี และปลอดภัย

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
12 มีนาคม 2562 13:54
Post อันดับที่ 2

ตอบกระทู้


กลับด้านบน