มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
ท้องไม่พร้อม

ซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจค่ะ แล้วขึ้น2ขีด คิดว่าน่าจะท้อง เพราะ ประจำเดือนไม่มา 1 เดือนนิดๆ แล้ว แต่ส่วนตัวยังเป็นนักศึกษา ความพร้อมในการเลี้ยงดูก็ยังไม่พร้อม ควรทำยังไงดีคะ

ทอย
Toytoy@gmail.com
24 ธันวาคม 2562 08:52

หนูทอย ถึงจะยังไม่ไพร้อม แต่เราไม่ได้ป้องกันไม่ได้ควบคุมตนเอง จึงอาจท้องได้ แต่อันดับแรกเพ่ือความแน่ใจไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลใกล้บ้านให้แน่ใจ แล้วเรริ่มคุยกับแฟนอย่างตรงไปตรงมา ว่าเกิดสถานการณืขณะนี้ เขาคิดจะรับผิดชอบอย่างไรบ้าง เพราะการตั้งครรภ์ต้องเกิดจากกั้งหญิงชายไม่ใช่คนหนึ่งคนใด หากมีสุขมีทุกข์ก็ได้แบ่งปันกัน ถึงเวลาต้องแสดงความรับผิดชอบ ด็ต้องรับผิดชอบด้วยกัน คุยดูซิว่าเขาและเรา คิดจะจัดการเร่ืองนี้อย่างไร ควรต้องปรึกษาพ่อแม่เขาและพ่อแม่เรา ท่านจะว่าอย่างไร ใครช่วยอะไรได้บ้าง คือต้องหาข้อมูล หาตัวช่วย หรือใครจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง จำไว้ว่าเรากำลังพูดถึงชีวิตของมนุษย์อีกคนหนึ่ง ไม่ใช่ลูกหมาลูกแมว เพราะฉะนั้ต้องคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ เม่ือยังไม่พร้อม แต่ก็ต้องต้อนรับเด็กเท่าท่ีจะทำได้ โดยเฉพาะพ่อแม่นั้น ถึงท่านจะดุ แต่ก็รักและหวังดีกับเรามากกว่าใคร ๆในโลกน้ี ต้องฟังความคิดเห็นของท่านด้วย ลองกลีบไปคุยกับฝ่ายชายก่อนดีไหมแล้วค่อยคุยกันต่อ

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
26 ธันวาคม 2562 13:44
Post อันดับที่ 1

ตอบกระทู้


กลับด้านบน