มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
รู้สึกผิด

สวัสดีครับอาจารย์ อยากปรึกษา ผมตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ ผมยอมไปมีอะไรกับผู้หญิงขายบริการ โดยการเยินยอจากคนร่วมงานในสายอาชีพเดียวกันที่เพิ่งรู้จักกันไม่นาน แต่อีกใจหนึ่งมันก็เป็นความผิดของผมที่ตัดสินใจไปและเชื่อเค้า และสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นคือ ความรู้สึกของผมต่ออะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไป อย่างเช่นการดูหนัง ฟังเพลง ความรู้สึกเราไม่เอ็นจอยเหมือนเดิม และรู้สึกผิดกับตัวเอง และคนรอบข้าง สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็รวมปีแล้วครับ สิ่งที่ผมฝึกอยู่ประจำคือทำใจยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นของเรา อยากทราบมุมมอง ในการช่วยให้เรารู้สึกดี โดยที่เราไม่รู้สึกแย่กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วครับ

T
tsover@hotmail.com
26 ธันวาคม 2562 14:31

คุณที การที่คนเราทำอะไรบางอย่างบางเร่ืองไป แล้วมาเปลี่ยนใจไม่ทำอีกเพราะรู้สึกผิด รู้ตัวว่า ไม่ควรทำ ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า คนคนนั้น โดยสันดานเป็นคนดีคนหนึ่งสามารถแยกแยะถูกผิด ควรไม่ควรได้ แม้ว่าจะพลาดทำไปแล้ว แต่ก็ดีกว่าทำไปแล้วไม่ได้กลับมาคิดพิจารณาไตร่ตรองถูกผิดอีก ครั้งต่่อไปก็อาจทำผิดต่อ ๆ ไปได้จนกลายเป็นนิสัย และิอาจทำใก้ทำผิดพลาดต่อไปเร่ือย ๆ กรณีของคุณที แลชายหนุ่มอีกมากมายที่เห็นการเที่ยวหญิงบริดารเป็นเร่ืองปกติ อาจนำความเสียหายมาสู่ชีวิตและอนาคตของเราได้ ถ้าไม่จำเป็น หรือไม่มีการป้องกันอย่างปลอดภัยก็ไม่ควรใช้บริการ ฝ่ายหญิงก็เช่นกัน ถ้าจะเลือกอาชีพนี้ ก็ต้องระวังเร่ืองกฎหมาย และต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ติดโรค และป้องกันลูกค้าที่มาใช้บบริการ ไม่ต้องติดโรคหรือมีความหวาดวิตกไปด้วยจะดีกว่า มีค่ากว่าการทอดกายแลกกับเงินโดยไม่คิดถึงความปลอดภัยขอตัวเองและลูกค้า ซึ่งเขาอาจมีลูกเมียรออยู่ที่บ้าน อาชีพเหล่านี้หากห้ามไม่ได้ หรือผู้หญิงยังต้องการจะทำเพ่ือหาเงินดูแลตัวเอง ก็ต้องฝึกการให้บริการอย่างมืออาชีพ คือให้ตัวเองปลอดภัยและคนมาใช้บริการปลอดภัยด้วย ส่วนฝ่ายชายก็ต้องระมัดระวังเลือกสรร อย่าทำไปอย่างมักง่าย หน้ามืดตามัวไม่ระมัดระวัง อาจเดิือดร้อนถึงครอบครัว คนมากมายสมัยนี้คิดว่า อยากทำอะไรก็จะทำได้ ต้องทำให้ได้ ไม่มองถึงปัญหาที่จะตามมาทำให้เราเหมือนวิ่งวนอยู่กับเร่ืองเดิม ๆ เพราะฉะน้้้้นคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้มากกว่า สูงกว่าคนรุ่นเก่า ก็ต้องใช้โอกาสนี้ให้รอบคอบรัดกุมและอย่าทำอะไรตามใจตัวเองจนเหมือนเป็นคนมักง่าย ไม่ไตร่ตรองฝึกฝนให้รอบคอบ พอทำไปแล้วก็ต้องมาหาทางแก้ไขต่อไปอีก อย่างกรณีีคุณที ดีใจที่คุณคิดได้ อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกผิดเกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเราไตร่ตรองทำคาวามเข้าใจใหม่ว่าเพราะเชื่อเพ่ือน ใจอ่อนหรือมักง่ายเกินไป ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่คุ้มกับความรู้สึกที่เสียไป ต่อไปเราจะคิดให้ดีกว่าที่ผ่านมา และเราก็ต้องยอมรับว่า การเกิดเป็นคนหรือเป็นมนุษยนั้น เราต่างมีความเป็นปุถุชน นั่นคือเราต่างก็ทำกูถบ้างผิดบ้าง ผิดแล้วก็อย่าผิดซำ้ ไม่จำเปนต้องมาย้ำคิดย้ำทำกล่าวโทษตัวเอง หรือคิดหมกมุ่นอยู่กับความรู้สึกผิด ก็จะย่ิงเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา และเสียความรู้สึกไปเรื่อย ๆ ก็ไม่ทำใหอะไรดขึ้น เม่ือตระหนักว่าสิ่งที่ทำไปไม่ดี ไม่ถูกไม่ควร ต่อไปจะไม่ทำอีกหรือจะดิดให้มากก่ว่าน้้น แล้วเราก้ใ้ห้อภัยในความผิดของตัวเอง คำพูดที่ว่า "ผิดคือครู" คือต้องจดจำไว้เป็นบทเรียน อย่ำให้ผิดพลาดซ้ำอีกเท่านั้น แล้วเราก็กลับมาเดินบบนเส้นทางดี ๆ ที่เราเดินผ่านมา ชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนี้แหละ ถูกบ้างผิดบ้าง ทุกข์บ้างสุขบ้าง จะทำอะรก็ใช้สติไตร่ตรองให้ถ้วนถี มีเมตตาต่อตนเองและคนรอบข้าง แล้วทุกอย่างก็จะค่อย ๆ ดีไปเองนะ ขอให้โชคดี

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
1 มกราคม 2563 15:05
Post อันดับที่ 1

ตอบกระทู้


กลับด้านบน