มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
อยากทราบว่าจะท้องหรือไม่

เมื่อวันที่24มีนาได้มีอะไรกับแฟนแบบป้องกันแต่พอมีอะไรกันเสร็จแล้วปรากฏว่าถุงยางขาดเลยรีบซื้อยาคุมฉุกเฉินมาทานทานเม็ดแรกอาเจียนออกเลยทานใหม่1เม็ดเวลาเม็ดเเรกที่ทานตอน19:00น.เม็ด2ที่ทานใหม่ตอน22:07น.แล้วทานอีกทีตอนเช้า09:26(ยาคุมฉุกเฉินซื้อมา2กล่อง)อยากทราบว่ามีโอกาสจะท้องไหมคะประจำเดือนมาวันที่12มีนาหมดวันที่15มีนาคะ

Non going_stitch@hotmail.com
26 มีนาคม 2562 08:41

ปกติการมีเพศสัมพ้นธ์ตามธรรมชาติแล้วปลอดภัยคือช่วง 7 หน้า 7 หลัง นั่นคือนับจากวันทีประจำเดือนวันแรกมาย้อนกลับไป 7 วัน และนับจากวันแรกที่มีประเดือนต่อไป 7วัน นั่นคือ หากประจำเดือนมาวันที่ 12 นับย้อนไป 7 วันคือ วันที่ 6 หากจะนับต่อไป 7 วัน ถึง วันที่ 18 นั่นหมายความว่า ช่วงปลอดภัยหรือ7 หน้า 7 หลังอยู่ระหว่าง 6 ถึง 18 มีนาคม ซึงของคุณมีเพศสัมพันธ์ในช่วงไม่ปลอดภัย แต่ก็ใช้ถุงยางอนามัย แต่พบว่าถุงยางขาด จึงมีโอกาสไม่ปลอดภัย ทว่าคุณกินยาฉุกเฉินเข้าไป ซึ่งสรรพคุณของยาฉุกเฉินระบุว่า ต้องกินภายใน 24 ชั่วโมง ก็จะปลอดภัยหรือไม่ท้อง ยาชนิดนี้ต้องให้เภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาและแนะนำ หากคุณซื้อยาจากร้านยาโดยเภสัชกรเป็นผู้ขายยาและแนะนำยา ก็น่าจะปลอดภัยไม่ท้องนะ แต่ทางที่ดีหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว 15 วันเอาปัสสาวะไปตรวจที่ รพ ว่าตั้งครรภ์หรือไม่เพ่ือความแน่ใจจะดีที่สุดนะ

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
26 มีนาคม 2562 14:14
Post อันดับที่ 1

ตอบกระทู้


กลับด้านบน