มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
มีปัญหาจากแรงกดดันที่ไม่มีทางออก

สวัสดีครับ ผมมีโอกาสได้ทำงานหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งมาหลายปี ได้เห็นเรื่องราวการทำทุจริต คอรัปชั่น หรือเรื่องเทาๆต่างๆ ที่ไม่คิดว่าจะเกิดจากหน่วยงานนี้ จนวันนึง มีคนในเฟซบุ๊คแชร์เรื่องราวของหน่วยงานผมที่ไปพบเจอมาว่า มีการทุจริตเกิดขึ้น โดยมีคนมาคอมเม้นท์ในแนวเดียวกันว่าเจอมาเหมือนกัน อย่างมากมาย จนผมก็หลุดปากยืนยันไปจริงๆว่า มันมีจริงๆครับ คนนอกอาจจะไม่รู้ แต่คนในเค้ารู้ดี ประมาณนี้ จนเกิดเรื่องกับผมคือ คนที่ทำงานบริษัทเดียวกัน เกิดมาเจอคอมเม้นท์นี้เข้าและนำไปฟ้อง ระดับสูง และคนฟ้องได้ด่าลอยๆในโซเชียลด้วยถ้อยคำหยสบคาย รวมไปถึงระดับสูงลงมาสั่งให้ลบคอมเม้นท์ หรือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการโยงเข้าหน่วยงาน ปต่เค้าก็ไม่ยอมตอบคำถามประชาขนที่ร้องเรียนกับโซเชียล ตอนนี้ผมละเหนื่อย เจอแรงกดดันหลายๆด้าน ทั้งๆที่สิ่งที่หน่วยงานนี้ทำ ทำกันเป็นขบวนการ รู้เห็นกันทั้งหน่วยงาน แต่ประชาชนอย่างเราๆไม่มีทางรู้หรอก หน่วยงานนี้คอยส่งคนสอดส่องอยู่ตลอดเวลา ผมก็พลาดที่เปิดเผยไป ตอนนี้เครียดมากโดนจับตามองตลอด. อยากจะด่าว่าหน่วยงานนี้มันสีดำ รายได้จากภาษีมันไม่พอกินเลยต้องหารายได้จากส่วนอื่นเข้ามา

Moshimoshi
S54119g003@gmail.com
26 กุมภาพันธ์ 2563 23:33

คุณโมชิ ดีใจที่ไดรู้จักข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของัฐที่มีความซ่ือสัตย์ต่อตัวเอง ต่อหน้าที่และต่อประชาชนในแผ่นดิน และเช่ือว่ายังมีผู้คนอีกมาก ที่มีความเช่ือมั่นศร้ทธาในความถูกก้องดีงาม โดยไม่คิดเอาเปรียบเพ่ือนรวมชาติ ขณะเดียวกัน ก็เข้าใจ เห็นใจผู้คนอีกจำนวนมากที่ถึงแม้จะรู้ว่า การคอรัปชั่น การรับเงินใต้โต๊ะ เรียกเงินทอน ตลอดจนการมีีชีวิตอยู่ด้วยวิธีตามน้ำ รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร อะไรที่ทำไม่ถูกต้อง แต่ไม่มีความกล้าจะยืนหยัดเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ของปะชาชน ของผู้คนในสังคม และที่สำคัญคือการปกป้องรักษาเกียรติของตนเอง ครอบครัวและเพ่ือนร่มชาิติ อย่างไรก็ตาม"พระ ราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า ตรัสว่า เป็นการยากจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด แต่หากแต่ละคนเริ่มต้นที่ตนเอง ความดีงามก็จะแพร่กระจายไป!" นั่นคือส่ิงที่เราเช่ือ ประพฤติและปฏิบัตินั้นนำความสุขมาให้กับจิตใจของเราและครอบครัว ตลอดจนคนใกล้ สำหรับกรณีของคุณ การท่ีแสดงความคิดเห็นออกไปด้วยความจริงใจ ซ่ึงไม่ใช่ความผิด เพียงแต่พลาดไปท่กล่าวถึงพฤติกรรมไม่ถูกต้อง ให้คนที่อยู่ในกลุ่มประพฤติไม่ชอบรู้สึกสะเทือนใจ เพราะไม่อยากให้ใครรับรู้ และวิจารณ์การกระทำของเขา เพราะฉะนั้นเพ่ือกันตัวเองออกจากการถูกกลั่นแกล้ง หรือต้องไปเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้น เราก็ต้องมีความระมัดระวังให้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีพฤติกรรมหรือความเช่ือเหมือน ๆ กันจำนวนมาก ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็อยากจะให้ทุกคนเป็็นเช่นเดียวกับเขา คนมากมายแม้ไม่ชอบการกระทำนั้น แต่ความอ่อนแอทำให้ต้องประพฤติปฏิบัติตามโดยอ้างว่า "เข้าเมืองตาหลิ่ว ก้ต้องหลิ่วตาตาม!" แต่หากกระทำตามเขาเหล่านั้น ก็ทำให้ประเทศชาติและประชาชนท่ัวไปต้องเดือดร้อน ก็ต้องคิดพิจารณาว่ามันคุ้มไหมที่จะทำในส่ิงท่ไม่ถูกต้องที่คนากมายเสียประโยชน์ ส่วนตัวเรา คือคุณโมชิก็กังวลหลังจากเปิดเผยตนเองออกไป ก็ทำให้อึดอัด ไม่สบายใจ ซึ่งก็เข้าใจและเห็นใจ แต่การจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนในสังคม ต้องอาศัยความกล้าหาญเช่น่ที่คุณสามารถแยกแยะถูกผิดและเลือกที่จะอยู่ด้านท่ีถูกต้องด้วยการให้ความเคารพ และให้เกียรติตนเอง เพราะฉะนั้น ไ่ม่อยากให้คุณโมชิ หวั่นไหวหรือหวาดกลัว คนท่ีต้้้องรู้สึกอับอาย หวั่นไหวหวาดกลัว รู้สึกผิด มีความทุกข์ใจ ควรจะป็นคนนเหล่านั้น ที่ไม่มีความซ่ือตรงต่อตนเองและผู้อ่ืน เพราะฉะน้น เราควรภูมิใจในตนเอง คนที่ซ๋์่อสํตยื ควรเดินยืืดอกเชิดหน้าได้อย่างกล้าหาญและมีความภูมิใจในตนเอง เพราะคุณคือเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยในแผ่นดินไทย ดูแลตัวเองให้ดีนะ

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
27 กุมภาพันธ์ 2563 14:11
Post อันดับที่ 1

ตอบกระทู้


กลับด้านบน