มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
จะมีโอกาศตั้งครรภไหม

คือดิฉันโดนข่มขืนหลังประจำเดือนหมดสองวัน เเล้วก็รีบไปซื้อยาคุมฉุกเฉินมาทานสองเม็ด แล้วจะมีโอกาสติดเชื้อต่างๆไหมคะ ดิฉันกลุ้มใจ เเละมีภาวะเครียดมาก เพราะยังเรียนหนังสืออยู่ ไม่อยากตั้งครรภ์ตอนนี้ค่ะ

toey
lollylux57053@gmail.com
15 มิถุนายน 2563 21:54

หนู Toey เข้าใจคววามรู้สึกเครียด วิตกกงวล ทุกข์ใจ เสียขวัญ กลัวและรู้สึกผิด แต่ไม่ว่าหนูจะเป็นใคร อายุเท่าไร ยากจนเข็ญใจ อ่อนแอขนาดไหน ไม่มีใครมีสิทธิ์มาทำร้ายหนู นี่คือการทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจ สร้างความทุกขืใจเสียใจให้หนู เพราะฉะนั้น หนูต้องตระหนกในความรักความทุกข์ยากของพ่อแม่ทีดูแลหนูมาตลอดกว่าสิบปี เพาะฉะนั้นต้องถามตัวเองว่า หนูจะปล่อยคนคนนี้ให้้้้ไปทำร้ายเด็ก ผู้หญิงงอ่ืน ๆ ต่อไปอีกหรือ หากหนูตระหนักถึงความรักของพ่อแม่ หนูต้องรู้วว่าพ่อแม่จะไม่ยอมให้คนคนน้ีทำร้ายหนูและหนีหายไป เพราะหนูยังเด็กจึงมีกฎหมายคุ้มครองเด็กไว้หลายฉฉบับ เริ่มจาก ชายคนนี้ไม่ว่าจะข่มขืนหนูซึ่งซ่ังเป็นเด็็กหรือเป็นหญิงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ผิด ยิ่งหากหนูอายุไม่เกิน 15 ไม่ถึง 18 ปี เขาก็ีมีความผิดสูงขึ้น ในกรณีของหนู ไม่ว่าหนุูจะสมัครใจหรือไม่สมัครใจ เขาก้ผิดกฎหมาย เพราะฉน้นไม่ต้องปิดบังผู้ใหญ่ รีบบอกพ่อแม่ว่าใครเป้นใครทำอะไรหนูบ้าง หากยังไม่กล้าบอกพ่อแม่ ไปบอกครูแนะแนว หรือครูประจำชั้นก็ได้ คุณครูสามารถทำหน้าที่แทนพ่อแม่ได้ ครูจะรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป หรือถ้าไม่แน่ใจ ไม่ไว้ใจ อยากให้หนูโทร 1300 เดี่ยวนี้เลแและขอให้นักสังคมสงเคราะห์คนนั้นช่วยดำเนินการแแทนหนูได้ ไม่ต้องกังวลทุกอย่างจะเป็นความลับนะ ครูฆรือนักสังคมสงเคราะห์จะเป็ฯผู้พาไปตรวจร่างกายเพ่ือป้องกันการติดโรคทางเพศสัมพัธ์รวมทั้งโรคเอดส์ ช่วงนี้ยังไม่ต้องกังวลเร่ืองตั้งท้อง แต่เก็บหลักฐาน อย่าซัก อย่าโยนเสือ้ผ้ากางเกงในในว้นท่ีเกิดเร่ืองทิ้ง เก็บไว้เป็นหลักฐานทางกฎหมายนะ เอาละวางมือตรงนี้ก่อน โทร 1300 ง่ายที่สุด แล้วมีอะไรเขียนกลับไฟปใหม่อาจารย์จะรอนะ

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
17 มิถุนายน 2563 14:14
Post อันดับที่ 1

ตอบกระทู้


กลับด้านบน