มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
เรื่องการตั้งครรภ์

คือหนูมีแฟนแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะหายเดือนจะเจอกันครั้งนึง คือหนูมีอะไรกันล่าสุดวันที่8กับวันที่10 แล้วประจำเดือนหนูมาวันที่14มาน้อยมากแล้วก็มาแค่วันถึง2วันได้ หนูจะมีสิทธิ์ท้องไหม หนูลืมบอกหนูทานยาคุมแบบฉุกเฉินไปค่ะ

areerat
areerattoey0022@gmail.com
18 มิถุนายน 2563 04:22

อาจจะเปนผลข้างเคีีียงจากยาก้้้ได้้้นะแต่่่ถ้้้าไม่่่แน่่่ใจซื้ื้ื้้้อที่ี่ี่่่ตรวจมาตรวจค่ะ

ฟาง
25 มิถุนายน 2563 14:05
Post อันดับที่ 1

Test

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
25 มิถุนายน 2563 22:16
Post อันดับที่ 2

ตอบกระทู้


กลับด้านบน