มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
ปัญหาเรื่องเพื่อน

สวัสดีค่ะ คือหนูอยู่ม.6นะคะ มีปัญหาในใจคือว่าคนที่หนูคิดว่าสนิทด้วยไม่รู้ว่าเค้าจะสนิทกับหนูหรือป่าวทั้งที่หนูมีนํ้าใจกับเขามากๆค่อยไปรับไปส่งค่อยบอกว่ามีงานอะไรบ้างช่วยเหลือเขาทุกอย่าง ให้ยืมทุกอย่าง (เขาไม่ค่อยมาโรงเรียน) หนูเป็นคนร่าเริงนะคะสามารถคุยได้กับทุกคน ในโรงเรียนหนูก็จะไปไหนมาไหนกับเขาถ้าเขาไม่มาโรงเรียนหนูก็เลือกที่จะไปคนเดียว คือเพื่อนเหมือนไม่สนใจหนูเลยด้วยซํ้าว่าเป็นยังไงในขณะที่หนูถามเขาตลอดว่าเป็นไงโอเคไหม เวลาเรียนจบคาบแทบไม่รอหนูด้วยซํ้า ทั้งที่หนูรอตลอด คือหนูคาดหวังเกินไปใช่ไหมคะ หนูเคยคิดว่าการที่เราเป็นผู้ให้เดี๋ยวเขาก็จะให้กับแต่มันไม่ใช่เลยเหมือนหนูให้อยู่ฝ่ายเดียว บางครั้งหนูก็รู้สึกน้อยใจ ต้องเล่าก่อนนะคะกลุ่มหนูตอน ม.4 มีด้วยกัน4คน ม.5 ย้ายไปตจว.หนึ่งคน ออกหนึ่งคน เหลือหนูกับเขา

พรชิตา
Superjiab.j@gmail.com
4 กุมภาพันธ์ 2563 22:24

หนูพรชิตา หายากนะที่จะมีเด็กสาวทีมีน้ำไจไมตรีเ้ื้อื้ออารีต่อเพ่ือนได้ขนาดนี้ รักษาคุณสมบัติน่ีไว้เพราะมันจะทำให้หนูเติบโตขึ้นอย่างมีความสุข คือสุขที่ได้ทำสิ่งดี ๆ ให้กับคนอ่ืน กับเพ่ือนหรือผู้คนรอบตัว อย่างไรก้ตาม การที่เราทำดีกับเขา และคาดหวังว่าเขาจะตอบสนองไมตรีและดีกับเราเช่นกัน เป็นเร่ืองปกติ แต่ก็อาจทำให้เราผิดหวัง เสียความรู้สึก หรือรู้สึกเสียใจดังท่ีหนูกำลังรู้สึกอยู่ เพราะ "คนเหมือนกัน แต่คนไม่เหมือนกัน" คนที่มีคุณสมบัติดี ๆ ถือว่ามีความพิเศษในตัว เพราะคนมากมายถึงพ่อแม่ครูอาจารย์จะฝึกสอนมากมาย แต่เขาก็ไม่ได้คิดและรู้สึกอย่างคนสอนคาดหวัง เพราะฉะน้้นเราไม่ควรจะไปดาดหวังมากนัก แต่เราต้องหันกลับมาพิจารณาส่ิงที่เราคิด เราทำ ว่าทำแล้วเป็นทุกข์ไหม หรือเราจะคาดหวังให้เขาทำ เขาเป็นอย่างนั้นแล้วเราะเสียใจน้อยใจหรือไม่ ดังที่หนูกำลังเป็นอยู่ ถ้าทำแล้วจะทำให้เราน้อยใจเสียใจ ก้็ทำดีที่สุดเท่าท่ีาทำได้โดยไม่ต้องรู้สึกเสียใจผิดหวังกับผลที่ตามมา ทำได้ไหม แต่ถ้าเราทำแล้วคาดหวัง เม่ือผิดหวังแล้วหมดกำลังใจ ท้อแท้ ก็จะทำให้ความรู้สึกของเราติดลบกับตัวเองไปเร่ือย ๆ คงจะไม่ดีนัก เพราะฉะน้นลองคิดไตร่ตรองทำเท่าที่จะยอมรับได้ คือทำแล้วผิดหวังเราก็ไม่ทุกข์ก็แล้วกัน หรือยอมรับเขา อย่างที่เขาเป็น ไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องเหมือนเรา คิดหรือทำอย่างเรา ลองไตร่ตรองดูนะคะ เขียนไปใหม่ได้ค่ะ

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 15:25
Post อันดับที่ 1

ตอบกระทู้


กลับด้านบน