มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
แฟนจะท้องมั้ย

มีอะไรกับแฟนวันที่6ของประจำเดือนแบบไม่ป้องกันหลั่งนอกแล้วกินยาคุมฉุกเฉินไปด้วยแฟนกังวลว่าจะท้องมั้ยครับ

อุดม
usb004_555@hotmail.com
13 เมษายน 2563 22:45

คุณอุดม จากที่เล่ามา ช่วงปลอดภัยคือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งครรภ์ระหว่าง 7 หน้าคือก่อนประจำเดือนมาวันแรก 7 วัน และ 7 หลังคือนับจากวันที่ประจำเดือนมาวันนแรกไป 7 วัน ซึ่งคุณบอก่ามีเพศสัมพนธ์วันที่หก ของที่ประจำเดือนมา แสดงว่าอยู่ในช่วงปลอดภัยตามที่บอกมา และคุณบอกว่ามีเพสศัมพันธ์โดยหลั่งนอกด้วย โอกาสตั้งครรภ์จึงไม่มีเช่นกัน นอกจากนั้นคุณบอกว่าได้ให้แฟนกินยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินหลังมีเพศสัมพันธแล้ว ซึ่งยาคุมฉุกเฉินนี้ ส่วนใหญ่ก็ได้ผลดี (แต่อาจมีผลข้างเคียงทำให้ประจำเดือนคลาดเคลื่อนได้ หรือมีเลือดออกประปราย) สรุปที่เล่าไปทั้งสามข้อมูลสรุปไม่น่าจะตั้งครรภ์ได้ อย่างไรก็ตามเพ่ือความสบายใจ อยากให้ไปปรึกษาแพทย์เร่ืองการใช้ยาคุมกำเนิดก่อนมีเพศสมพ้นธ์ครั้งต่อไป

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
14 เมษายน 2563 14:06
Post อันดับที่ 1

ตอบกระทู้


กลับด้านบน