มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
บุญคุณเจ้านาย

สวัสดีคะ หนูอยากเรียนปรึกษาอาจารย์เรื่องการทำงาน คือหนูทำงานเป็นเลขาลูกสาวเจ้าของบริษัท บริษัทชื่อดังที่นี่ค่อนข้างใหญ่โต ลูก หลาน เจ้าของ ก็ 70% นอกนั้นก็พนักงาน หนูทำงานที่นี่มาครบ 1 ปี หนูไม่ได้รับการพัฒนาฝึกฝน ศักยภาพใดๆ ทำงานต้องรอคำสั่ง หนูไม่มีผลงานเลย เจ้านายหนูค่อนข้างเป็นคนอารมณ์ขึ้นลงๆ พูดจาหยาบ กระด้าง สวนทางกับหน้าตาที่สระสวย ก่อนหน้านี้หนูเคยได้รับการช่วยเหลือเรื่องการเงินจากเจ้านาย เพราะว่าหนูทำธุรกิจโลจิสติกส์ โดนเพื่อนโกงไปจำนวน 172,000 บาท ไม่มีเงินไปจ่ายค่างวดรถ เจ้านายได้ให้ความเหลือ โดยให้หนูยืมเงิน 172,000 บาท ให้ผ่อนจ่ายเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งการช่วยเหลือหนูครั้งนี้ มันตือบุญคุณที่เกิดขึ้น เจ้านายให้ทำอะไรก็ทำให้ได้ ไม่ว่าจะเกินความสามารถก็ตาม พักหลังๆมานี้ เขาดูผิดแปลกไปมากคะ เขาไม่ค่อยคุยกับหนู ไม่ป้อนงานอะไรหนูเลย หนูต้องหางานจากแผนกอื่นทำ ไม่งั้นหนูก็นั่งว่าง มันอ้างว้างและน่าเบื่อเหนื่อยมากกับการทำงานที่นี่ หนูไม่รับการใส่ใจ สนใจอะไรกับเจ้านายเลย เหมือนหนูไม่มีตัวตน หนูรู้สึกน้อยใจ ถ้าเทียบกับที่เขาปฎิบัติกับคนอื่น หนูควรจะวางตัว ทำตัวอย่างไรดีคะอาจารย์ ทุกวันนี้หนูเงียบ นิ่งสงบมาก ถ้าเจ้านายไม่เรียกใช้งานอะไร แทบจะไม่ได้คุยอะไรกันเลย แต่หนูอึดอัดใจ เมื่อก่อนเขายังคุยเล่น ถามงาน ป้อนงาน ตอนนี้หนูเคว้งคว้างมากเลยคะอาจารย์

นภา
lllk@hotmail.com
8 มิถุนายน 2563 16:01

คุ่ณนภา ฟังจากที่เล่าไป นายจ้างของคุณดูจะมีความเมตตากับคุณมากพอสมควร ขณะเดีียวกัน เธออาจคิดว่างานเลขานุการเป็นงานง่าย ๆ ใครก็ทำได้ และแรก ๆคุณก็คิดว่าความพยายามอย่ที่ไหนก็คงไม่ยากอะไร ผ่านมาหนึ่งปี ปริมาณงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเธอคงมีเพ่ิ่มขึ้นเร่ือย ๆ และเธออาจคาดหวังว่าคุนนภาจะพัฒธนาความรู้ความชำนาญเพ่ิมขึ้น หรือคุณนภาก็คิดว่าเธอจะส่งเสริิิิมให้คุณมีความเข้าใจและรอบรูในงานเลขาฯมากขึ้น แต่สถานการณ์เหมือนต่างฝ่ายต่างคาดหวังลแะคิดได้ไม่ตรงกัน จึงทำให้นายจ้างหงุดหงิเหมือนคุณไม่ได้ช่วยงานเธอมากดังที่เธอคาดหวัง ส่วนคุณนภาก็ไม่รู้ว่าเธอคาดหวังอะไรบ้าง และย่ิงต่างฝ่ายต่างเก็บความรู้สึกไว้ในใจไม่พูดอะไร ไม่ถามไถ่กัน ต่างฝ่ายต่างอยู่ในความเงียบทำให้กลายเป็นความห่างเหิน มึนตึงไม่พูดจาจะยิ่งพาให้คุณและเธอห่างเหินจากกันไปเร่ือย ๆ เพราะฉะนันตอนนี้คุณตองเร่ิมสังเกตุและถามว่าที่คุณทำงานตามที่สั่งนั้น ทำถูกไหม ต้องงแก้ไขอะไรบ้าง ถ้าว่างก็ต้องเข้าไปถาม "มีอะไรทีดิฉัน/หนูจะช่วยทำได้บ้างคะ..." หน้าที่ของเลขานั่นไม่ยาก แต่มีรายละเอียดมาก เร่ิมจากต้องช่างสังเกตุ หนั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเสมอ ๆ ชอบหรือไม่ชอบไม่สำคัญ เพียงแค่พยามทำงานให้ถูกใจนายจ้าง ไม่นานใช้หน้ีหมมดคุณก็ออกได้ แต่ตอนนีจะทำเฉย ๆ ไม่สนใจจะเรียนรู้อะไรจะเป็นการเสียเวลาเปล่า ๆ นะ ต้องถือว่า นายจ้างให้โอกาสคุณแล้ว ต้องยึดไว้ให้ได้เพราะงานหายากตอนนี้ ถ้าเธอส่ังแล้วไม่เข้าใจไม่แน่ใจต้องค่อยถามตรง ๆ แต่ด้วยภาษาและกิริยาที่สุภาพ งานเลขาฯเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนและความฉลาดพอสมควร ตอนนี้ลองไตร่ตรองเรียบเรียงดูซิวา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและนายจ้างเป็นอย่างี่อาจารย์บอกหรือไม่ และเริ่มปรับปรุงตัวเองได้เลย ถ้าไปหาหลักสูตเรียนไม่ได้ ต้องหาหนังสอมาอา่นนะ ขอให้โชคดีนะ

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
9 มิถุนายน 2563 12:36
Post อันดับที่ 1

ตอบกระทู้


กลับด้านบน