มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
ท้องไม่พร้อม

ดิฉันทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลี ปกติจะคุมกำเนิดโดยการกินยาคุมกำเนิด แต่เนื่องด้วยการทำงานไม่เป็นเวลาเลยทำไห้เวลาทานยาคลายเคลื่อนอยู่บ้าง 1-2 ชม. จึงทำให้ตั้งครรภ์แบบไม่พร้อม อยากจะยุติการตั้งครรภ์ จะทำอย่างไรดีคะ ประจำเดือนครั้งล่าสุด 4 ธ.ค. 2562. มาแบบปกติ4วันค่ะ

มีนา
gmsunisa05@gmail.com
28 มกราคม 2563 16:55

คุณตรวจว่าตัวเองตั้งครรภ์โดยวิธีใดคะ อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือที่เราเคยเป็นคนไข้ ให้เขาตรวจปัสสาวะว่าเราต้้ั้งครรภ์แน่หรือไม่ หลังจากนั้นไปท่ีแผนก ให้ข้อมูล หรือ information เพ่ือถามเขาว่า ถ้าเราไม่พร้อมจะมีบุตร โรงพยาบาลจะช่วยอะไรได้บ้าง เพ่ือหาข้อมูลเร่ืองกฎหมาย และเพื่อดูซิว่า พนักงานต่างชาติมีสิทธิอะไรบ้างหากต้งครรภ์ ลาคลอดได้นานเ่าไร รัฐมีสวัสดิการไหม หากเราจะลาหยุดกลับบ้านที่เมืองไทย จะลาหยุดได้นานเท่าไร ถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโดยไม่ต้องบอกช่ือจริงเขาก็ได้ถ้าต้องการปิดบัง เน้น นแะนำให้ไปพบแพทย์ดีที่สุดเพ่ือคววามปลอดภัยและเพื่อป้องกันปัญหาการทำงานนะคะ หมอว่าไงช่วยเขียนมาบอกด้วย

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
30 มกราคม 2563 18:12
Post อันดับที่ 1

ตอบกระทู้


กลับด้านบน