มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
ท้องไม่พร้อม

ท้องไม่พร้อม เงินไม่พร้อม มีปันหากับครอบครัว

ปิยนุช
Bow098960@Gmail.com
13 กุมภาพันธ์ 2563 12:02

หนูปิยนุช หนูบอกว่าท้องไม่พร้อม เงินก็ไมมี ซ้ำยังมีปัญหาครอบครัว แล้วไงต่อคะ ? หนูต้องการจะถาม หรือต้องการจะปรึกษาเร่ืองอะไรบ้าง ที่สำคัญคือ ตัวหนูมีอะไรบ้างที่พอจะช่วยตัวเองได้บ้าง เรียนหรือทำงาน อายุเท่าไร พ่อแม่่ว่าไง ถ้าเรียนอยู่ครูรู้เร่ืองนี้ไหม ผู้ชายเป็นใคร เขารู้ไหมว่าตวหนูท้องกับเขา เขาเสนออะไรให่บ้าง รายละเอียดที่เกิดขึ้นมีความที่สามารถจะช่วยหนูหาทางออกให้ตัวเองได้ เพราะฉะนั้น หนูตั้งสติ ค่อย ๆ คิดพิจารณาเร่ืองท่ีเกิดขึ้น เรารู้สึก คิดอย่างไรกับเร่ืองที่เกิดขึ้น และฝ่ายชายล่ะเขาดีกบเราแค่ไหน เขาแสดงความรับผิดชอบต่อเร่ืองนี้ ต่อเด็ฏในท้องอย่างไรบ้าง พ่อแม่เขารูเ้ร่ืองนี้ไหม เรากับฝ่ายชายคุยกันไหมว่าจะทำอย่างไรต่อไป โดยเฉพาะตัวหนูเองต้องการอย่างไร และจะทำอะไรต่อไป อยากให้หนูค่อย ๆ เรียงลำดับทางความคิดให้ต่อเน่ือง และบอกไปว่าจะให้ช่วยอะไร อะไรทีเราทำได้และทำไม่ได้ หรือมีทาออกทางไหนได้บ้าง กลับไปคิดไต่ตรองหาทางออกวามีอะไร ทางไหนได้บ้างแล้วกลับมาคุกันต่อนะ ใจเย็น ๆ ใจสงบ ๆ หูตาจะได้สว่างข้ึนนะ

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 14:31
Post อันดับที่ 1

http://doctorkesem.com ลองดูนะ

ศักดิ์
19 มีนาคม 2563 23:38
Post อันดับที่ 2

ตอบกระทู้


กลับด้านบน