มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
ท้องไม่พร้อม2เดือน

อยากเอาไว้ไม่อยากทำแท้งสงสารและควรทำยังไงปรึษาใคร ปรึษาสายด่วน1633แล้วก็ยังปกติ อยากทราบว่าบ้านพักฉุกเฉด เข้าพักไดตังแตกีเดอน ไม่เอาออกปรึษาใครไดุ

กัญญาภัค
Lady.new18@gmail.com
28 มีนาคม 2563 07:05

สวัสดีค่ะคุณกัญญาภัค ดีใจด้วยที่จ ะมีผู้ร่วมเดินทางอีกคน และคุณกำลังหาบ้านพักพิงระหว่างตั้งครรภ์ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นของเอกชน อยูู่เขตดอนเมืองกรุงเทพ ติดต่อเพ่ือปรึกษาการเข้าพักได้ที่ 02 929 2301-7 ตามกฎร ะเบียบเมื่อคลอดแล้ว ต้องอยู่กับลูกเพื่อให้นมลูกอีก หก เดือน ระหว่างนี้ การกินอยู่และที่พักหลับนอนไม่ต้องเสีค่าใช้จ่ายใด ๆ(ระเบียบเดิม) รัฐคือกระทรวงการพัฒนาสังคมจ ะส่งเสียค่านมให้เด็กเกือนละ 600 บาทตั้งแต่แรกเกิดจนเด็กอายุ 6 ขวบเพ่ือแบ่งเบาภาระของแม่ ซึ่งกฎร ะเบียบและสวัสดิการของรัฐเหล่านี้ ทางนักสังคมสงเคราะห์ที่บ้านพักฉุกเฉินจะแนะนำและช่วยจัดการติดต่อให้ แต่หากคุณอยูต่างจังหวัด โทร 1300 สำนักงานก ะทรวงการพัฒนาสังคมของแต่ละ จังหวัดจะช่วยคุณวางแผน หน่วยงานของรัฐมีความชวยเหลือมากพอสมวร ขึ้นกับู้มีปัญหาต้องเปิดใจปรึกษาค่ะ รีบดำเนินการเลยนะคะ

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
29 มีนาคม 2563 15:47
Post อันดับที่ 1

ตอบกระทู้


กลับด้านบน