มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
เลี้ยงลูก

ขอสั้นๆ นะคะอาจารย์ พื้นฐานแม่สามีเป็นคนบ่นมากกว่าคนปกติคือบ่นได้ทุกเรื่อง และหนูก็เกิดมาในครอบครัวที่แม่ไม่ค่อยบ่น(ส่วนใหญ่จะใช้การคุยกัน) ปัจจุบัน แม่สามีแกว่างานเลี้ยงลูกให้ บ่นและจัดแจงทุกอย่าง เข้าใจท่านหวังดีกับลูกเรา และรักลูกเรามากๆ บางทีกลับมาจากทำงานเหนื่อย ๆ ก็เจอบ่น หนูจะทำอย่างไรให้หนูใจเย็นๆ ดีคะอาจารย์ บางทีหนูก็ปวดหัวมากกับเสียงท่าน

ลูกตาล
luktan@hotmail.com
15 กุมภาพันธ์ 2563 23:51

คุณลูกตาล เป็นเร่ืองยากและยาวนานจริง กวาที่เรทจะได้รู้ได้เห็นผลแห่งการกระทำเเ่ืองหน่ึงเร่ืองใด ซึ่งตอนท่ีเกิดขึ้นนั้นเราอาจบอกกับตัวเองว่า ถึงแม่สามีจะบ่นมาก แต่แม่ก็รักลูกเรา ทำให้เราหันหลังให้กับเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากข้างในหัวใจของลูกเรา เพราะลูกก็รู้สึกว่า แม่ต้องพึ่งพิงย่า แม่ต้องเกรงใจย่า ทุกคนก็ทนย่าได้ เด็กก็ต้องทนได้เช่นกัน กว่าจะตระหนักถึงผลแห่งการต้องทนฟังเสียงบ่นว่าตลอดหลาย ๆ ปี เราไม่รู้หรอกว่าเด็กต้องทุกข์ทรมาณเพียงใด และความทุกข์ทีผ่านการสะสมด้วยกาลเวลา เราไม่สามาถเรียกลับหรือชดเชยได้ ดิฉันได้พบปัญหาของผู้ต้องทนกับเสียงบ่นว่าของคนใกล้มากมายเหล่านั้น เราต่างคิดว่าไม่เป็นไร ทนได้ แต่สุดท้ายความบาดเจ็บที่เกินเยียวยาเหมือนกับว่า เราได้ปล่อยให้เด็ฏถูกทำรำยทำลาย ตั้งแต่เขาลืมตาขึ้นมองโลกและหูของเขาได้ยินเสียงบ่นว่าไม่หยุดหย่อน มันทำให้คนท่ีตกเป็นเหย่ือรู้สึดเหมืิอนเขาไม่ได้มีชีิวิตเป็นของตัวเองจริง ๆ เพราะฉะนั้น อยากให้คุณลูกตาล พาคุณย่าไปพบจิตแพทยยย์ เพ่ือรับการบำบัดรักษา คุณย่าคงจะสะสมปัญหาในชีวิตของเธอไว้มากมาย อย่าปล่อยให้ลูกคุณติดโรคร้ายจนหมดทางรักษาในวันหน่ึงข้างหน้า เช่นกัน พาลูกไปพบจิตแพทย์เด็ก เพ้ือรับการบำบัดรักษา และสอน ฝึกวิธีการติดด่อส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ และตรงไปตรงมา จะได้ไม่ต้องสะสมเชื้อโรคร้ายไว้ในหัวใจ และส่งต่อไปยังคนใกล้ในครอบครัวต่อไป ปรึกษาไปอีกได้ค่ะ

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
16 กุมภาพันธ์ 2563 14:00
Post อันดับที่ 1

ตอบกระทู้


กลับด้านบน