มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
ท้องไม่พร้อม

ตอนนี้สับสนมากเคยมีลูกมา1คนแต่ตอนนี้ดันท้องเป็นท้องที่ไม่พร้อม เพราะเรากำลังจะเรียนต่อและแฟนก็ไม่มีงานทำตอนนี้เลยทำให้เกิดความเครียดมากกลัวหลายอย่างมากทั้งครอบครัวของเราเองเรากลัวว่าเค้าจะไม่ยอมเพราะในสิ่งที่ครอบครัวเราพูดไว้ เราควรทำยังไงดี กลัวเป็นภาวะเครียด

Thanyalak
ponkrit1150@hotmail.com
20 เมษายน 2563 10:33

ท้องได้1เดือนเราเพิ่งอายุ18ปีทำงานรับจ้าง เพิ่งคบกับแฟนได้ไม่นานไม่แน่ใจว่าจะไปกันรอดมั๊ย ไม่พร้อมจะเลี้ยงลูก อยากเอาออก ต้องทำอย่างไร

รุ่งนภา
20 เมษายน 2563 23:51
Post อันดับที่ 1

พิมแล้วมันหาย พรุ่งนี้จะตอบใหม่รอก่อนนะคะ ขอบคุณ

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
22 เมษายน 2563 18:32
Post อันดับที่ 2

ธัญญลักษณ์ เข้าใจความรู้สึกของหนูนะคะ แต่ดูเหมือนสถานการณ์สิ่งอวดล้อมปัจจุบํนกำลังจะเปลี่ยนไป หรืออย่างน้อย กว่าทุกอย่างจะคืนสภาพเดิิมหรือเข้าที่ หรือดีกว่าเก่า แต่ทุกอย่างคงไม่ง่ายเหมือนก่อนนี้ และสิ่งที่เราคิดว่าดีอาจไม่ถูกต้อง และสิ่งที่เราไม่ต้องการ อาจมีความหมายย่ิงใหญ่ในอนาคต เพราะฉะน้นจะทำอะไรต้องค่อย ๆ คิดใจเย็นๆ คุณว่าจะเรียนต่อ รอไปก่อนดีไหม วิชาอะไรทีคุณคิดว่าใหม่ แล้วที่เรียนจบมาน่ันจะไม่ลองหางานทำดูก่อนหรือ กรณีแฟนของหนูก็ยังหางานทำไม่ได้เพราะอะไร เพราะสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมขณะนี้หรือเปล่า ล องไตร่ตรองดู เคยมีอาจารยที่สอนระดับมหาวิทยาลัยหลายท่านออกมาประกาศขอลาออกจากการเป็นอาจารย เพราะดูเมหือนทุกคนสามารถเรียนรู้กันได้เองจากมือถือขนาดเล็กในมือนั่น เคยได้ยินไหม ตอนนี้นักศึกษาก็ต้องเรียนผ่านออนไลน์ เราทุกคนต้องเรียนรู้ในกากรปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการดำเนินชีวิต กรณีของคุณธัญญลักษณ์ ที่ว่าเคยมีลูกมาก่อนหนึ่งคน กับแฟนปัจจุบันหรือกับแฟนเก่า ถ้างั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกเขาว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกเรา ให้แม่รับรองเป็นลูกของแม่ได้ไหม และตอนนี้เรากำลังมีลูกกับแฟนปัจุบันจะดีกว่าไหม หากเกรงว่าฝ่ายชายจะยอมรับการมีลูกสองคนของคุณไม่ได้ ควรปรึกษาาาาาาแม่ดู ไม่ต้องกลัวว่าแม่จะดุว่า ท่านว่าก็สมคววรอยู่ รับฟังและขอโทษ?ท่านเท่านั้น พ่อแม่ไม่ฆ่าแกงหรอกนะ แน่นอนแฟนใหม่เขาจะต้องรู้ความจริงในวันหนึ่ง แต่เรามีเวลาจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้เขายอมรับเ่ืองราวของเราได้ในอนาคต คิดอย่างไร การมีลูกคนแรกมาก่อนจะด้วยเหุผลอะไร ไม่ใช่เง่ือนไขในการกำจัดคนที่สองที่คุณกำลังท้องอยู่ แต่เป็นการช่วยให้ทั้งสี่ชีวิตอยู่ดีมีความเข้าใจ และเมตตากันมากขึน คิดยังไไงคะ

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
23 เมษายน 2563 13:18
Post อันดับที่ 3

หนูรุ่งนภา หนูอายุ 18 เพิ่งทำงานไ้ด้ไม่นาน การตั้งครรภ์ครั้งนี้เกิดจากความเยาวัย ของหนู และความไม่รู็ไม่รับผิดชอบขอองฝ่ายชาย แะถึงหนูจะรู้ตัวว่าไม่พร้อมจะเลี้ยงลูก แต่เด็กก็มาแล้วคงหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบครั้งนี้ไม่ได้ และไม่ว่าพ่อแม่หนูจะเป็นอย่างไร แต่ท่านก็เป็นคนที่รักและหวังดีกับคุณมากที่สุด สมัยที่พ่อแม่ยังเย่าวัยและมีหนู ท่านก็คงไไม่พร้อมเช่นกัน แต่ท่านไม่ปกิเสธลูก รุ่งนภาจึงเกิดมาด้วยความรักใคร่ของท่าน เพราะฉะน้้้้ันปรึกษาท่าน บางที่ท่านอาจอยากเลี้ยงหลาน แม้จะไม่เห็นด้วยกับเร่ืองราวที่เกิดขึ้น แต่พ่อแม่ผ่านชีวิตมานานย่อมเข้าใจและให้อภัยความผิดพลาดครั้งนี้ได้ คนสมัยก่อนมีลูกตั้งแต่อายุ 15-16 ปี มีหลายคน ก็เลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่ ได้เรียนมีงานทำ เช่นกรณีของรุ่งนภา เร่ืองที่เกิดขึ้นต้องจดจำไว้เป็นบทเรียน อย่าให้เกิดซ้ำอีก แต่การทำแท้งเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย หากหนูไม่ต้องการจะเลี้ยงเด็กจริง ๆ หลังคลอดหนูสามารถยกลูกให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับไปดูแล ก็จะมีพ่อแม่ที่มีลูกไม่ได้และอยากได้เด็กไปเลี้ยงเป็นลูกมารออยู่ เด็กอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่ารุ่งนภาก็ได้ หนูอดทนหน่อยก็จะได้ให้ทางชีวิตกับเด็กคนนี้ หนูจะได้ช่ือ่าทำบุญไ่ม่ใช่ทำบาป เด็กก็จะมีความสุข รุ่งนภาก็จะได้ใช้ชีวิตทีดีอย่างมีหนูต้องการ ถ้าต้องการติดต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร 1300 ด่วนค่ะ กลับมาคุยใหม่ได้นะ แต่หนูต้องคุยกับพ่อแม่ คุยกับกระทรงงงพัฒนาสัคมฯ แล้วกลบมาคุยต่อ

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
23 เมษายน 2563 14:59
Post อันดับที่ 4

ตอบกระทู้


กลับด้านบน