มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นโรคซึมเศร้า

เวลาทุ่มเทหรือหวังอะไรแล้วผิดกวังจะรู้สึกแย่กับต้วเองมากชอบคิดอะไรเรื่อยเปื่อยคิว่าตัวเองไม่เหลือใครไม่กล้าปรึกษาหรือพูดกับใคร อยู่คนเดียวจนชินแคร์คนอื่นมากแต่คนอื่นไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราขนาดนั้น รู้สึกผิดหวังเสียใจ อยากตายอยู่หลายครั้ง หนูไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นซึมเศร้ามั้ย ทำไงดี

สุพัชฌา
Getjyjy@gmail.com
18 ตุลาคม 2562 01:34

ขอโทษด้วย ขณะนี้เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาอยู่ กำลังแก้ไชอยู่ คงสามารถตอบได้ในวันพรุ่งนี้ อรอนงค์

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
19 ตุลาคม 2562 17:31
Post อันดับที่ 1

คงจะมีคนเคยบอกหนูแล้ว หรือหนูก็รู้อยู่แล้วว่า อามณ์รัก อารมณ์ใคร่ โกรธ เกลียด เป็นสุข หรือทุกข์ โฆศกเศร้า ล้วนเกิดขึ้น และดับไปเป็นเรื่องปกติสำหรับวิสัยสนุษย์ เมื่อเราควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นนนได้ มันเกิดขึ้นแล้ว หนูก็ต้องปล่อยมันไป ไม่จำเป็นต้องมาจับกักขังเอาไวเหมือนหล่อเลี้ยงงความรู้สึกนั้นไว้ให้อยู่กับเราตลอดเวลา ย่อมไม่เป็นที่พึงพอใจ หรืหหากเป็กความรู้สึกหรือารมณ์ดี ๆ เช่นสุข สงบ ความรู้สึกอ่อนโยน เมตตา ก็ควรจะรักษาเอาไว้ ให้มันหล่อเลี้ยงทั้งตัวและหัวใจให้เจจจจิญงอกงามในความดีเหล่านั้น ไมปล่อยให้อารมณ์เศร้า ๆ เหงา ๆ มาเข้าเบียดบังเป็นอารมณ์ส่วนเกิน โดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนชอบที่จะมีความสุขสนุกสนาน มีจิตใจที่สดช่ือนเบิกบาน แต่อะไรท่เป็นควมโศกเศราาเงียบเหงาใจ ล้วนเป็นอารมณ์สวนเกินที่ไม่ควรเก็บไว้ใใให้ตัวเาไม่สบายใจ อย่างเชนท่หนูบอกมา เม่ือรู้สกผิดหวัง ก็ไม่เป็นนนไร รู้สึกแลวลป่อยไป ให้โอกาสตัวเองสะสมประสบการณืใหม่เร่ือยไป อะไรที่ทำให้โซกเซร้าก็ปล่อยไป เก็บไว้แต่ความรู้สึกและความทรงจำดี ๆ พอจะทำได้ไหม ระหว่างความรูสึกดี ๆ กับไม่ดีหนูชอบอะไรมากกว่ากัน จำไ้ว่าทุกอย่างเกิดจากใจ เราเาป็นคนกำหนดใจตนเองให้ทุกข์หรือสุข ไม่ใช่ใครเลยนะ ส่วนที่ถามว่าเป็ฯโรคซึมเศร้าหรือเปล่า ลองถามตัวเองซิว่าอยากเาป็นหือเปล่า เป็นไปทำไม ถ้าไม่อยาก ลืมมันซะ ตั้งสติคิดใหม่แต่่สิ่งดี ๆ กล้าที่จะฝัน ฝันที่จะดีงามในทุกอย่างที่เราอยากทำอยากเป็น แล้วลงมือทำ ท ำได้ไหม ที่ผ่านมาผู้ใหญ๋มักกจะบอกกับเราว่า เม่ือเราสุข คนทั้งโลกสุขด้วยกับเรา แต่ถ้าเราทุกข์ เราาก็ต้องทุกข์คนเดียว ะเอาอย่างไหนดี

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
20 ตุลาคม 2562 14:32
Post อันดับที่ 2

ตอบกระทู้


กลับด้านบน